„Ziemia to nasz dom”

„Ziemia to nasz dom”. Zajęcia w Krajeńskim Parku Krajobrazowym.

W poniedziałek 07 maja 2018 r. uczniowie klasy 2 i 3 szkoły podstawowej wraz z nauczycielami udali się na spotkanie z przedstawicielami Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Pogoda dopisała więc zajęcia odbywały się na terenie parku. Celem spotkania było zachęcenie do obserwacji środowiska przyrodniczego jakim jest park, uświadomienie dzieciom konieczności dbania o środowisko, w którym żyje człowiek oraz poznanie właściwego zachowania się w parku. Uczniowie obserwowali rośliny w ich otoczeniu, zwracali uwagę na kolory wiosennego lasu i piękno przyrody o tej porze roku. Wykonując szereg zadań na świeżym powietrzu, przygotowanych przez Panią Grażynę Witczak, dzieci poznawały przyrodę zmysłami. Wędrując boso po woreczkach sensorycznych, w których były umieszczone wytwory lasu odgadywały, co się w nich znajduje. Zapoznały się z tropami zwierząt. Rysowały warstwy lasu, zbierały napotkane okazy przyrody, które wkładały do słoików po to, by później poznać ich zapach. Sprawdzały także, jakie organizmy żyją w glebie. Poznały również kilka urządzeń, które wykorzystywane są podczas badań ekologicznych m.in. : krążek Scchiego, który służy do obliczenia głębokości i przejrzystości wody. Kolejnymi urządzeniami były: termometr do pomiaru temperatury gleby oraz urządzenie do pomiaru dźwięku. Każdy uczeń mógł dokonać pomiaru temperatury i dźwięku.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały wszystkie zadania . Zainteresowanie zajęciami było ogromne. Na zakończenie uczniowie podziękowali pracownikom Krajeńskiego Parku Krajobrazowego za miło spędzony czas.

Maria Krause
Agnieszka Jańczyk