Nauczyciele

Dyrekcjadyr. Gabriela Panknin
Język polskiMirosława Wilkowska-Marach
Język angielskiMagdalena Pankanin
Język niemieckiSandra Łańska
HistoriaGabriela Panknin
MatematykaDorota Wnuk
Ewa Basińska
InformatykaDorota Wnuk
Robert Mazur
TechnikaHanna Malak
BiologiaEwa Basińska
PrzyrodaEwa Basińska
ChemiaEwa Basińska
GeografiaZdzisława Strawa- Kubiś
FizykaDorota Wnuk
Wiedza o społeczeństwieGabriela Panknin
Wychowanie do życia
w rodzinie
Ewa Basińska
Gabriela Panknin
Doradztwo zawodoweHanna Malak
PlastykaIwona Tusznio
MuzykaPrzemysław Paterek
Edukacja wczesnoszkolnaAgnieszka Jańczyk
Małgorzata Błocińska
Maria Krause
Kultura fizycznaPrzemysław Paterek
Religiaks. Dariusz Kozłowski
Nauczyciele wspomagającyAgnieszka Tokarz
Anna Kluska
Izabela Thiel
Urszula Ratajczak
BibliotekarzHanna Malak
PedagogHanna Malak
LogopedaMałgorzata Błocińska
Oddział PrzedszkolnyIwona Tusznio