Pasowanie na ucznia

26 listopada 2015 r. w obecności rodziców, dziadków, nauczycieli oraz koleżanek i kolegów pierwszoklasiści złożyli śubowanie. Zanim nastąpiła ta uroczysta chwila, zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne. Pani dyrektor pasowała ich na uczniów. Otrzymali życzenia oraz upominki od przewodniczącej Rady Rodziców – pani Edyty Szyperskiej, pani dyrektor Gabrieli Panknin oraz koleżanek i kolegów. Rodzice pierwszoklasistów przygotowali słodki poczęstunek.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości.

 

wychowawca klasy I

Maria Krause