„Akademia Przyjaciół Pszczół „

Pszczoły – wartościowa przyjaźń!!!!

7 czerwca nasza szkoła zamieniła się w Akademię Przyjaciół Pszczół. Zaangażowały się wszystkie klasy od oddziału „0” do klasy III gimnazjum. Klasa VII z dziewczętami z klasy VI przygotowała przedstawienie , którego celem było zaprezentowanie pszczoły miodnej. Nasi aktorzy wcielili się w rolę robotnic – zbieraczek pyłku , zbieraczek nektaru i robotnic pracujących w ulu. Była oczywiście królowa i dzielne trutnie. Prezentując się na scenie przedstawili nam role jakie pełnią w pszczelej rodzinie. Pozostałe klasy zaprezentowały gatunki dzikich pszczół występujących w Polsce:
klasa O – pszczolinka ruda
klasa II – obrostka murówka
klasa III – murarka ogrodowa
klasa IV – porobnica włochatka
klasa V – smuklik wielki
klasa VI – trzmiel
klasa II gimnazjum – miesiarka
klasa III gimnazjum – samotnica zawna Samotką
Pszczoły w dzisiejszej rzeczywistości nie mają lekko. Mówi się o tym od dawna. W tej sytuacji każde działanie na rzecz ratowania pszczół jest cenne. Ale zadbać trzeba nie tylko o pszczoły miodne. Dzikie pszczoły są też naszymi sprzymierzeńcami, mimo że nie zyskujemy od nich miodu.
Co zagraża pszczołom?
Skażenie środowiska, chemizacja rolnictwa opartego na szkodliwych dla owadów pestycydach, ocieplenie klimatu oraz choroby, a nawet nasze telefony komórkowe. Badania wykazały jasno, że sygnały emitowane przez telefony komórkowe nie tylko irytują pszczoły, lecz także prowadzą do ich śmierci. Wyniki badań dowiodły, że promieniowanie komórek przeszkadza pszczołom i dezorientuje je. Sygnał telefonu stanowi dla owadów znak do opuszczenia ula; powoduje też, że owady latają chaotycznie i umierają, bo nie potrafią znaleźć drogi powrotnej.
Dlatego tak ważne dzisiaj staje się dbanie o dobrą kondycję zapylaczy na świecie, bo jak powiedział wielki ewolucjonista Karol Darwin: „Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia”. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka…”.
Co stanie się, jeżeli pszczoły będą nadal wymierać?
Pszczoły i trzmiele są najbardziej zorganizowanymi na świecie koloniami zapylaczy. Uprawy tzw. roślin owadopylnych bez nich staną pod znakiem zapytania. A zaznaczyć tu trzeba, że dotyczy to aż trzech czwartych upraw na świecie.
Dzika pszczoła – Cenny gość naszego ogrodu!
Dlaczego lękamy się pszczół? Oczywiście z powodu ich żądeł. Dzika pszczoła, taka jak murarka, żądlącej broni nie posiada. Ma to związek z nieprodukowaniem przez nią miodu, do którego obrony służy żądło. W efekcie jest zupełnie niegroźna dla człowieka, a bardzo pożyteczna. To doskonała zapylarka. W niektórych regionach naszego kraju występują znaczne niedobory pszczół do zapylania , w tej sytuacji dzikie pszczoły, które żyją w naszym kraju, mogą potężnie wspomóc nasze plony. Pszczoły miodne zapylają rośliny przy okazji zdobywania nektaru i pyłku. Dzięki ich pracy, np. warzywa i owoce nie tylko wydają więcej plonów, lecz również wydawane przez roślinę owoce są większe i ładniejsze. Pszczoły zapewniają żywność nie tylko nam, lecz dzięki nim paszę mają również zwierzęta.
Jeśli populacja pszczół i innych owadów zapylających wciąż będzie się zmniejszać nie pozostanie to bez przykrych dla nas konsekwencji.
Pamiętajmy też, że tylko pszczoła miodna jest w stanie wytworzyć miód. Poza tym, pszczoły dostarczają nam również innych produktów o dobroczynnych właściwościach np. pyłek pszczeli, propolis, mleczko pszczele .
nauczyciel przyrody i biologii Ewa Basińska