„ Szlachetna paczka”

„ Szlachetna paczka”

W tm roku szkolnym nasza szkoła kontynuowała specjalne zadanie, jakim jest zbióka szlachetnej paczki.
Wolontariat i bezinteresowne pomaganie innym, także w tym roku jest naszym priorytetem.
We wspólpracy z uczniami liceum ogólnokształcącego w Więcborku, którzy są wolontariuszami fundacji, zorganizowaliśmy zbiórkę produktów żywnościowych, ubrań, wyposażenia domu itp. dla potrzebującej rodziny z okolicy.
Przez cały tydzień, od 05.12 do 08.12, każdy z nas mógł przynieśc podarunek dla rodziny.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom, uczniom i sponsorom za każdą pomoc i dobre serce w tej szlachetnej działalności, jaką jest bezinteresowne pomaganie tym, którzy tego potrzebują najbardziej, szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Samorząd Uczniowski z Opiekunem