Sprzątanie Świata

Jak co roku włączyliśmy się w akcję „Sprzątanie Świata”.

„Wyprawa – poprawa” – pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja „Sprzątania Świata – Polska”. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracano uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Jak co roku wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. 18 września porządkowaliśmy obejście szkoły, pobocza dróg w kierunku Wielowicza, Rogalina, Karolewa, Ostrówka i Więcborka. Część uczniów zbierała śmieci i likwidowała dzikie wysypiska w pobliskim lesie. Niestety, nie wróciliśmy z pustymi workami. Ciągle wielu z nas zapomina, w jaki sposób pozbywamy się śmieci z naszych domów. Należy je posegregować i zgromadzić w odpowiednich pojemnikach, a ich wywiezieniem zajmą się odpowiednie służby. To takie proste, a jednak……..trudne dla niektórych ludzi. Pamiętajmy, że dbanie o czystość w otoczeniu i ochrona przyrody to nasz wspólny obowiązek, a przyroda nie jest nasza własnością.

koordynator szkolnej akcji Ewa Basińska