Pasowanie klasy pierwszej

Pasowanie klasy pierwszej

W piątek 23 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość pasowania na uczniów klasy pierwszej. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.
Na ceremonię przybyli zaproszeni goście : Pani Dyrektor Gabriela Panknin, Przewodnicząca Rady Rodziców: Pani Edyta Szyperska, rodzice i dziadkowie pierwszoklasistów oraz uczniowie z oddziału przedszkolnego i z klasy trzeciej z wychowawcami.
Uczniowie klasy pierwszej oraz czwartej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twar

dowskiego w Jastrzębcu.
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz przypinki z napisem :„Jestem uczniem Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobytej wiedzy.

Maria Krause

Agnieszka Jańczyk