Gminny Konkurs Recytatorski

Dnia 26 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski .W tym roku uczniowie recytowali wiersze lub fragmenty prozy o tematyce historycznej( polska literatura okresu 1918- 2018)
Jury w składzie p.B.Pawłowska- Potoczna nauczyciel języka polskiego , burmistrz Więcborka W.Kuszewski i pracownik Miejsko- Gminnej Biblioteki w Wiecborku p.S.Altman przyznało II miejsce K.Kopeć uczennicy naszej szkoły.Karolina zdobyła nagrodę w kategorii klas I-III G. wykonując utwór W.Szymborskiej „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”
Serdecznie gratulujemy !!!