Kategoria ‘Dla rodziców’

Dzień Mikołajkowy w Więcborku

Dnia 10 grudnia 2017 r. uczniowie klasy V szkoły podstawowej w Jastrzębcu wraz z kolegami i koleżankami z oddziału przedszkolnego reprezentowali naszą szkołę na IV Jarmarku Mikołajkowym w Więcborku. Przedstawiliśmy inscenizację pt.: „Święty Mikołaj i jego prezenty”, w której Mikołaj w dziwny sposób stracił prezenty dla dzieci. Okazało się, że dzięki pomocy Stracha na wróble, […]

Dzień Świętego Mikołaja

Dnia 6 grudnia w naszej szkole obchodzono Dzień Świętego Mikołaja. W czasie przerw można było posłuchać świątecznych piosenek ze specjalną dedykacją dla koleżanek , kolegów czy też nauczycieli . Mikołaj odwiedził wszystkie klasy i zostawił dla uczniów słodkie upominki. Klasa V wraz z wychowawcą p.M.Wilkowską –Marach przygotowała dla uczniów przedstawienie mikołajkowe , w którym, w […]

Inscenizacja II cz. „Dziadów”

Dnia 16 listopada 2017r. uczniowie klasy II gimnazjum i VII szkoły podstawowej pod kierunkiem n-la języka polskiego p.M.Wilkowskiej – Marach przedstawili mickiewiczowskie „ Dziady cz.II” „… DZIADY. Jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga […]